Specialisatie

Een van onze belangrijkste specialismen, is de rechtsverhouding tussen de importeur en zijn logistieke partner. Deze logistieke dienstverlener verzorgt in veel gevallen de douaneaangiften voor de goederen. 

Over de geldende aansprakelijkheden tussen deze partijen bestaan vaak misverstanden. Met onze expertises brengen wij duidelijkheid in de lokale en internationale regelgevingen en hiermee ontzorgen wij alle betrokken partijen in de logistieke keten.

Onafhankelijke adviezen

Gorisse-DS is een onafhankelijk adviesbureau. Aan ieder bedrijf in de internationale logistieke keten kunnen wij een gedegen advies geven in het juridische vakgebied van douane en internationale handel. Ook bij fiscale vraagstukken bieden wij advies en ondersteuning.

Onze onafhankelijke positie heeft veel voordelen voor zowel de accountant als de fiscaal adviseur. Voor logistieke partners, die ons als externe specialist in kunnen schakelen,  zijn wij een verlengstuk van de eigen dienstverlening.

 

Onze werkwijze

Bij aanvang voor onze samenwerking, vindt er altijd een oriënterend onderzoek plaats. Hierin wordt de exacte vraag- of probleemstelling, samen met u bepaald.

De risico's en mogelijke besparingen (in tijd en budget) van de importeur of logistieke dienstverlener, worden zo duidelijk in kaart gebracht.

 

Tailor-made aanpak

In een plan van aanpak op maat, dragen wij de oplossingen aan voor uw vraagstuk. En indien nodig implementeren wij voor u alle benodigde vervolgstappen in de praktijk.

 

Meningsverschillen met Douane

Indien er sprake is van een verschil van inzicht met de lokale Douane, brengen wij eerst een advies uit over uw positie. En daarmee samengaand: de haalbaarheid van een eventuele bezwaar- en beroepsprocedure.

 

Benieuwd hoe wij ook u kunnen ontzorgen, of als u uw vraagstuk aan ons wil voorleggen:

neem dan hier direct contact met ons op!